Sparing

Vi lever i et kapitalistisk samfunn. Det viktigste aspektet av kapitalismen er forbruk. For at kapitalismen skal fungere må folk jobbe, tjene penger og bruke penger. Dette ser vi hver gang det er en finanskrise eller på andre måter sosiale problemer, folk slutter å bruke penger eller folk tar pengene ut av banker for å gjemme dem hjemme. Dette er et stort problem. Når kapitalen slutter å flytte stopper systemet opp. Det betyr at det er veldig viktig at pengene rullerer. Pengene må gå fra en person til neste person, til neste person og til neste person. Tanken bak denne rulleringen gjør også at vi må legge til side. Selv om tanken bak kapitalismen er at vi bruker penger er det enda viktigere at vi faktisk ikke bruker opp alle pengene slik at vi ikke har noen når vi trenger dem som mest. Du må spare.

Spar penger

Hvorfor er det så viktig å spare penger? Den største grunnen til at du bør spare penger her fordi du trenger penger til uforutsette kostnader. Vi kommer ofte i situasjoner hvor vi har uforutsette kostnader. Her snakker vi om skader på bilen, ødelagt vaskemaskin og andre ting som gjør at vi må betale penger som ikke var planlagt. Har du en buffer eller på annen måte en slags sikring som gjør at du har tilgang på ekstra kapital når du trenger det? Hvis du ikke har dette må du passe på å lage dette med en gang.

Betal ned lånet raskere

Et annet hjelpemiddel for deg som ønsker å ordne opp i privatøkonomien er å betale ned på lånet raskere. Hvis du noen gang har sett over selvangivelsen vil du se der at det står hvor mye du har betalt i renter per år. Sjekk din selvangivelse i dag og se hvor mye du betalte renter i fjor. Ønsker du å redusere dette beløpet? Du vet best hvor lenge du må betale disse rentene. Tenk deg at du må betale renter for eksempel de neste ti årene. Er dette noe du vil? Vil du heller betale kun i fem år? Da kan du gjøre dette ved og nedbetale billig forbrukslån dobbelt så raskt. Hvis renten på lånet i tillegg er ganske dyrt eller at du har lån som er dyre lån, kan det være smart å refinansiere.

Fast rente og flytende rente

Det finnes forskjell på renter. Noen renter flyter mens andre renter er faste. De fleste følger en flytende rente. Det betyr at hvis den globale pengerenten går opp eller går ned, går renten på huset eller på lånet ditt opp eller ned. Det er veldig fint når renten går ned, men det er aldri noe hyggelig når renten går opp. Du kan sikre deg mot denne renteoppgangen. Fastrente gjør at du binder renten til en viss prosent. Du må bare passe på at den flytende renten ikke går ned i etterkant.